Rädda Holmön från vindkraften
Hem    Arkivet    Kampen i media    Om Holmön    Info om siten                                                                                      Admin Tools                  Nöje                                                                                   

Kampen i media

Artiklar i pressen

Artikel Datum Tidning
Tungt nej till vindkraftspark på Holmön 2012-03-19 Västerbottens-Kuriren
Försvaret kräver radarstation i ersattning 2012-02-20 Västerbottens-Kuriren
Vindkraften splittrar Holmön 2011-11-24 Västerbottens-Kuriren
Frågor angaende vindkraft på Holmon 2011-07-12 Västerbottens-Kuriren

Motståndet

Debattartikel Datum Författare
Vindkraft löser inte holmöns problem 2014-07-29 Gunnar Fredriksson
Vindkraft förändrar villkoren 2014-03-25 Johan Rydelius
Vindkraften - tag time out nu! 2014-03-25 Gunnar Fredriksson
Ja till vindkraft - men inte på Holmön 2014-02-05 Nasser Mosleh
Vindkraft dålig för miljön 2014-01-17 Henrik Sundén
Skydda öarna från vindkraft 2014-01-15 Per Hansson
Vi måste vara rädda om Holmön 2014-01-13 Åke Sandström
Storskalig vindkraft inte bra för Holmön 2011-12-27 Lars A Grahn
Holmöns ljudmiljö är en resurs att värna om 2011-12-09 Maria Fessé m.fl.
Stör ej Holmön med vindkraft 2011-11-15 Helena Nordling
Bullrig vindkraft på Holmön skrämmer 2011-10-27 Kerstin Smeds
Balkaniseringen av Holmöarna 2011-10-08 Calle Hård
Kulturreservatkompensation för vindkraftens intrång på Holmöarna 2011-08-09 Ulf Holmgren

Förespråkarsidan

Artikel Datum Författare
Bara utveckling ger livskraft på Holmön 2014-10-16 Thorbjörn Lindberg
Holmöns framtida utveckling 2014-07-25 Thorbjörn Lindberg
Stöd företag som vill satsa på Sveriges soligaste ö

2014-07-02 Thorbjörn Lindberg
Vindkraft tjänar holmöarna intressen 2014-01-23 Sven Karlsson m.fl.
Vindkraften viktig för holmöarnas utveckling 2011-10-14 Tommy Norgren (Projektledare Slitevind)
Holmön behöver arbetstillfällen 2011-10-13 Göran Burén
Aktörer 1 - -
Aktörer 2 - -

Bloggare mot vindkraft på Holmön

  Nasser Mosleh (Mp)

  toerme.blogg.se

Övriga Bloggare mot vindkraft

  Skydda Miljön

  Vildmarkens Blogg

Gott och blandat

  Klimatstrategiska upphandlingar

  Nio vindkraftverk sedan är det stoppinfo


Namninsamling:

Just nu bedrivs en viktig namninsamling mot etablering av vindkraft på Holmön. Är du inte med på listan ännu, går det bra att sms:a eller maila till Torbjörn Eriksson. friavindar.holmon@gmail.com Det är inget krav att du har Holmöanknyting.

FÖRTYDLIGANDE:
Fria Vindar och personer som skrivit under namninsamlingen är emot all vindkraftsetablering på Holmöarna, oavsett bolag. Just nu är det enbart ett bolag (Gröna Holmön AB) som aktivt prospekterar, som har haft samrådsomgång och som har deklarerat sin avsikt att lämna in en tillståndsansökan.

Vill vi verkligen ha det så här??
Ladda hem Gröna Holmöns fotomontage och begrunda
SLITEVIND AB - Holmökontraktet från 2009

Insert title here

Talerätt enligt Århuskonventionen:

För att kunna skydda naturvärden och miljö är det viktigt att kunna föra talan. Att ha talerätt innebär en möjlighet att överklaga beslut och domar av myndigheter och domstolar. Är du Fritidshusägare, men ej markägare - säkerställ att du är medlem i organsation som har rätt att föra talan enligt Århuskonventionen, så du har möjlighet att föra talan vid en eventuell prövningsomgång om vindkraft på Holmöarna.

Organisationer med talerätt definieras i miljöbalkens 16 kapitel: http://www.friavindar.se/files/kapitel16.pdf

3 tänkbara organisationer att söka medlemskap i:

Insert title here

Tänkvärda kommentarer:


Kommentar till inlägg 2014-01-14 av Ann-Christine:

"Enligt mkb för en "park" om 13 verk på Gotland krävs: 10-15 m breda vägar, därför behöver man anlägga 8,5 km väg/uppställningsplatser vilket medför 3500 lastbilstransporter med 105000 ton bergkross. Till detta kommer 1100 betongbilar för fundamenten och 120-170 transporter för verken. Bara så att ni förstår vad det handlar om."


Brev inkommet: 12 januari 2014 17:19

Tack Torbjörn Eriksson för ditt engagemang för Holmön som bebolig bostads- och semesterort även i framtiden! Byn med sitt särdeles stora natur- och kulturhistoriska värde måste vi vara rädda om, och den har - liksom Visby - medeltida anor. Slitevind AB på Gotland har därför olyckligtvis lurats in i en återvändsgränd på Holmön, gått i en fälla. Att planera för en massa jättelika vindsnurror här, och för dem omfattande utdikningar och breda vägsystem genom hittills orörda kultur- och fågelmarker runt om byn, var naturligtvis förfelat redan från början. Och nästan värst av allt, man undergräver med sina obetänksamma planer vindkraftens rennomé som miljövänligt alternativ, vilket i slutändan bara ökar stödet för kärnkraften. Orsaken till hur det blev så här? Jo, den är också Umeå kommuns bristfälliga framförhållning i frågan om var storskaliga vindkraftsanläggningar gör minst skada på människor, natur- och kulturvärden. Politiker lämnade fältet öppet på Holmön med en oförsonlig strid som följd och som nu splittrat byn i två läger.

Åke Sandström
.

Nej till vindkraft på Holmön!Vi vill bevara Holmöarnas vackra vyer och fria horisonter!