Rädda Holmön från vindkraften
Hem    Arkivet    Kampen i media    Om Holmön    Info om siten                                                                                      Admin Tools                  Nöje                                                                                   

VITTNESMÅL BOENDE NÄRA INDUSTRIELLA VINDKRAFTPARKER</h2>

2015-04-29

VITTNESMÅL BOENDE NÄRA INDUSTRIELLA VINDKRAFTPARKER

"Jag hade svårt att somna och att koppla av, eftersom jag in i sovrummet hörde ett pulserande dån hela tiden. Swosch, swosch, swosch,...Jag gick ut med min bullermätare och mätte utanför fönstret: ca 45 dB i ekvivalent ljudnivå."

"Det här är inte vindkraft -det är våldtäkt. Vilken polis kan jag tillkalla? Vem utreder detta brott?"

"Ljudet påverkar för att inte tala vibrationerna. Jag blev tvungen flytta ateljén från framsidans uthus till källaren för att kunna stå ut att arbeta när det blåser. Vår mörka natthimmel är ersattav ständigt blinkande rödljus."

"Vi, vindkraftverkens grannar, får betala ett mycket högt pris för den el som kraftverken producerar."

"Efter några år har man nästan glömt hur det känns att kunna må bra hemma. Vart vänder man sig när man väcks mitt i natten av ett rungande verk som börjar väsnas för att vinden eller luftfuktigheten ändras?"

"Vissa dagar kan vi inte ens höra fågelnsom sitter några meter bort."

”Det är läskigtMamma, jag vill hem!” sa min dotter, 4 år, då vi i förmiddags cyklade till skogen i Ekestad och vindkraftverken lät jättehögt.

"Detta är tortyr och mig veterligen är det strängt förbjudit i vårt land att utsätta folk för detta."

"Eolos Vind anser ”störningen är sådan som ska tålas. Det är så få det berör. ” När det gäller åsynen av verken hjälper det inte att vända sig bort från dem. De speglar sig i fönster- rutorna vilket ger känslan av att allt snurrar och gungar."

"Ena stunden är slagen höga och andra sekunden låga. Man hinner inte stressa av innan det sätter igång igen."


Ovanstående citat kommer från redan drabbade personer i Skåne. Den numera krympande skaran markägare, positivt inställda till storskalig utbyggnad på Holmöarna, bör läsa igenom de kompletta vittnesmålen i bifogad pdf-fil. Vill ni verkligen ha det så här illa ?

VITTNESMÅL BOENDE NÄRA INDUSTRIELLA VINDKRAFTPARKER

/Redaktionen

155 Kommentarer


FRIA VINDAR SAMMANFATTAR</h2>

2015-04-23

Fria VindarNu bidar vi nya tider; ny optimism, reella krafttag av ungdomar, realistiska personer, framtidsdugligt tänkande, Sävar Holmöns kyrkliga samfällighet, byamän i förening med fritidsboende, affären, Capella, Panget, det redan etablerade starka Båtmuseet, Hamnföreningen, Intresseföreningen, STF, Berguddens vandrarhem, Stora Fjäderäggs fyrplats o vandrahem med fågelstationen, Naturvårdsverket, Piraterna?,sommarstugeägarna, postrodden, Holmödagarna, See Jazz, visfestivalen och för lång tid framöver Fria Vindar för ett fritt växande Holmön, mfl, mfl.

Jag har ställt frågan till sjöfartsverket (kanske fel instans?) om de kan tänka sig ställa "komlet" (sjömärket) på Lillhällan vid infarten till Byviken till förfogande för en seriös skylt placerad på toppen med t ex texten; VÄLKOMMEN TILL HOLMÖN. Har dock ej fått svar.

Till sommaren bidrar jag så gott jag kan med en "Liten Holmöguide - Älska Holmön". Samt en CD med den obekanta men nu avslöjade; BRUDMARSCHEN I HOLMÖNS KYRKA under en 40.års period på 1900-talet.


/Gunnar Fredriksson

102 Kommentarer


FRIA VINDAR SAMMANFATTAR</h2>

2015-04-15

Kärt möte på KvarkenBettan, trotjänaren och Capella, framtiden träffas. FV hälsar Capella välkommen. Nu kan vi äntligen erbjuda besökare en bra överfart. Turism, naturvård och att värna kulturen blir Holmöns framtid. Vi villl inte ha vindkraft.


/Redaktionen Fria Vindar

133 Kommentarer


FRIA VINDAR SAMMANFATTAR</h2>

2015-04-13

FRIA VINDAR SAMMANFATTAR


Det har hänt en del på sistone vad gäller vindkraft på Holmön. Vi tycker därför att det är dags att göra en liten sammanfattning av läget.

Projektledaren lägger ut sitt hus på blocket och lämnar därmed Holmön. En lättnad för många som nu slipper se företrädaren för detta av många avskydda projekt. Den känslan kanske är ömsesidig då projektledaren å sin sida slipper konfronteras med motståndet öga mot öga. Några tycker det är fegt projektledaren nu sitter bakom ett skrivbord i Strängnäs och planerar för den av de flesta oönskade exploateringen av våra unika och ytterst skyddsvärda öar, Holmön och Ängesön.

Nu i dagarna har det läckt ut ( avsiktligt?) uppgifter om att ett nytt kontraktsförslag skickats ut till de markägare som sedan tidigare skrivit på. Enl uppgift handlar det nu om ännu högre verk men med oförändrade ersättningsnivåer. Vad som också cirkulerar i luften är att de markägare som fått det nya kontraktet tvekar med att skriva på. Detta är fullt förståeligt eftersom den vindkraftseufori som rådde för mer än sju år sedan nu har lagt sig och medvetenheten om vindkraftens fula baksidor har slagit rot.

Det nya förslaget med ännu högre verk förändrar inte motståndet gällande det förslag som redan ligger. Vi är kraftigt emot alla de förslag som hittills presenteras. Det som vi kan godkänna är att alla vindkraftsplaner på Holmöarna skrotas!

Kanske också dags att påminna om att i princip alla remissinstanser med Naturvårdsverket i spetsen säger NEJ till vindkraft på Holmön! Vidare kan vi notera att många projekt ute i landet får avslag pga rovfågelförekomst i området. Det verkar vara praxis. Länsstyrelsen i Västerbotten har hela tiden uttryckt skepsis mot vindkraft Holmön. En tjänsteman sa "det är mycket svårt att få tillstånd att exploatera Holmöarna"!

Hur kommunen resonerar vet vi inte riktigt. Några tolkar tystnaden såsom ett tecken på att man inte vill "ta i frågan", att den har blivit en pinsamhet. En politiker sa privat "det projektet kan vi nog sätta en parentes runt!"

Ingenting talar egentligen för att projektet någonsin kommer att kunna verkställas. Av den anledningen anser vi nu att detta projekt bör få ett snart avslut. Vi är nu inne på åttonde året av oro för att våra ögonstenar Holmön och Ängesön så grovt ska exploateras. Det kan med rätta kallas för ohållbart att under så lång tid hålla oss i ett tillstånd av splittring och osämja.


/Redaktionen Fria Vindar