Rädda Holmön från vindkraften
Hem    Arkivet    Kampen i media    Om Holmön    Info om siten                                                                                      Admin Tools                  Nöje                                                                                   
info


Namninsamling:

Just nu bedrivs en viktig namninsamling mot etablering av vindkraft på Holmön. Är du inte med på listan ännu, går det bra att sms:a eller maila till Torbjörn Eriksson. friavindar.holmon@gmail.com Det är inget krav att du har Holmöanknyting.

FÖRTYDLIGANDE:
Fria Vindar och personer som skrivit under namninsamlingen är emot all vindkraftsetablering på Holmöarna, oavsett bolag. Just nu är det enbart ett bolag (Gröna Holmön AB) som aktivt prospekterar, som har haft samrådsomgång och som har deklarerat sin avsikt att lämna in en tillståndsansökan.

Vill vi verkligen ha det så här??
Ladda hem Gröna Holmöns fotomontage och begrunda
SLITEVIND AB - Holmökontraktet från 2009

Insert title here

Talerätt enligt Århuskonventionen:

För att kunna skydda naturvärden och miljö är det viktigt att kunna föra talan. Att ha talerätt innebär en möjlighet att överklaga beslut och domar av myndigheter och domstolar. Är du Fritidshusägare, men ej markägare - säkerställ att du är medlem i organsation som har rätt att föra talan enligt Århuskonventionen, så du har möjlighet att föra talan vid en eventuell prövningsomgång om vindkraft på Holmöarna.

Organisationer med talerätt definieras i miljöbalkens 16 kapitel: http://www.friavindar.se/files/kapitel16.pdf

3 tänkbara organisationer att söka medlemskap i:

Insert title here

Tänkvärda kommentarer:


Kommentar till inlägg 2014-01-14 av Ann-Christine:

"Enligt mkb för en "park" om 13 verk på Gotland krävs: 10-15 m breda vägar, därför behöver man anlägga 8,5 km väg/uppställningsplatser vilket medför 3500 lastbilstransporter med 105000 ton bergkross. Till detta kommer 1100 betongbilar för fundamenten och 120-170 transporter för verken. Bara så att ni förstår vad det handlar om."


Brev inkommet: 12 januari 2014 17:19

Tack Torbjörn Eriksson för ditt engagemang för Holmön som bebolig bostads- och semesterort även i framtiden! Byn med sitt särdeles stora natur- och kulturhistoriska värde måste vi vara rädda om, och den har - liksom Visby - medeltida anor. Slitevind AB på Gotland har därför olyckligtvis lurats in i en återvändsgränd på Holmön, gått i en fälla. Att planera för en massa jättelika vindsnurror här, och för dem omfattande utdikningar och breda vägsystem genom hittills orörda kultur- och fågelmarker runt om byn, var naturligtvis förfelat redan från början. Och nästan värst av allt, man undergräver med sina obetänksamma planer vindkraftens rennomé som miljövänligt alternativ, vilket i slutändan bara ökar stödet för kärnkraften. Orsaken till hur det blev så här? Jo, den är också Umeå kommuns bristfälliga framförhållning i frågan om var storskaliga vindkraftsanläggningar gör minst skada på människor, natur- och kulturvärden. Politiker lämnade fältet öppet på Holmön med en oförsonlig strid som följd och som nu splittrat byn i två läger.

Åke Sandström
.

Nej till vindkraft på Holmön!Vi vill bevara Holmöarnas vackra vyer och fria horisonter!
"WebContent/blogg_content/2016-12-24.jsp" Min tid – din tid helst en tid för alla!

2017-08-29

Rapport/betraktelse från uppdrag som förhandlare och som sammankallande för markägargruppen vid förhandling med Slitevind under projekteringstid för vindkraft.


Rapporten
Telefonräkning

94 Kommentarer


"WebContent/blogg_content/2016-12-24.jsp" Min tid – din tid helst en tid för alla!

2017-03-30

Min tid – din tid helst en tid för alla!Sommartiden har vi nyligen kopplats in på. Mången är dock kvar i vintertiden – skyller på omställningsproblem. Det har att göra med våra olikheter att kunna ställa om. Den åkomman ligger helt utanför min sfär. Sedan barnsben finns vanan med 5 årstider, inrotade på Holmön, – hösten, vintern, förfallstiden, våren och sommaren och si, då blir årstidsväxlingarna inga problem. De går in i varandra på ett synnerligen klokt och uträknat sätt. 5 årstider ger mindre tvära kast. Holmöns färger är också 5: röd, brun, vit, gul och grön.

Numera förbereder vi oss i tid för sommaren. Det vi tror oss behöva köps så fort reklamen når genom brevinkastet om sommarmöbler och diverse nytto- och tidsfördrivande prylar; nya vilstolar, ny gräsklippare, nya målarburkar och penslar. Däremot lockas jag inte av feststressen. Stressa upp sig själv för att ordna till fest, gå eller komma som en gäst med blommor från rabatten. Gu’ va tunet är bra, där finns ingen som säger; skynda på, gör dig i ordning för kalaset. Välkomna när som helst på tunet!

Jag kallar torpets gårdsplan för tun. Visserligen en mera vanlig benämning på gårdsplanen i andra delar av landet, men jag faller för att uttrycket är behagligt även om det är stenig mark där det underjordiska kliver upp i dagen mer och mer. Jag behöver bara mäta storsten utanför lagår’n; 9 mm pr år, eller ser Trappskäret bra mycket tydligare nu än i femårsåldern; 720 m m högre. I lagfartsboken är beteckningen ”Emanuelstorp1”. Varför en etta, kom det flera torp, eller ….? Nåväl, Emanuel är hebreiskt och är känt i Sverige sedan 1600-talet. På Holmön sedan mitten 1800. En viss downperiod, men sedan 1900-talet har det fått ett nytt uppsving. Medelåldern för tilltalsnamnet Emanuel lär ligga på 29 år. Och hör och häpna: ca 30 000 män heter Emanuel. Av den hopen har omkring 3000 det som tilltalsnamn. Än mera; 18 kvinnor heter Emanuel och 77 personer heter Eamanuel i efternamn. På Holmön där vårt torp står, känner jag ingen i nutid som bär namnet. Men förr; den medaljprydde fyrmästaren Emanuel Pettersson på Gadden med sina sjöräddande insatser. Detta är alltså min tid under sommaren; holmötiden. Den var enormt annorlunda för 80 år sedan. Från den tiden har jag mitt första minne – från 5 årsåldern. Far kommer dragandes med en kälke från Byviken på aprilskaren. En skjuten gråsäl från Bottniens isvidder ligger på flaket. Vem kan förutom Ivar Lo Johansson ha en tidigare minnesbild? Han beskriver i en av sina böcker sitt första minne; ”en spindel kommer dinglande från taket över mig i sängen.” Han är då bara 5 månader!

Din tid i sommar, hur blir den? Övertygad om att du bär på planer. Bäst är om du en tid kan lägga av jobbet. Många blir utbrända, arga och det uppstår relationsbekymmer i fall fritiden blir en jobbig tid med bräder, spik, hammare och falurött. Ta långa pausar! Låt heller inga andra störa dig med sina idéer. Moa Martinsson skriver: ”Det är med idéer som med små barn. Man tycker bäst om sina egna”. Allas vår tid, tyvärr kan den aldrig bli likadan. Men ett har vi gemensamt allihopa på Holmön; vi kan se solen stiga upp i öster i tidig dager och bekymmersfritt låta ögonen vidgas över en avstressad miljö, fri från blink och buller, fritt ut mot Östra och Västra Kvarken i Östersjöns nordligaste vik.

Gunnar Fredriksson

798 Kommentarer


"WebContent/blogg_content/2016-12-24.jsp" Om demonstrationen i Kungsträdgården.

2017-03-01

Om demonstrationen i Kungsträdgården246 Kommentarer


"WebContent/blogg_content/2016-12-24.jsp" Vart tog vingen vägen?

2017-01-15

Vart tog vingen vägen?


ÖA informerade i början av januari – både på papper och på nätet – om en vinge som brutits loss från ett vindkraftverk i Gullvik och med ett brak hamnat på marken i ett fritidsområde. En otrolig tur att ingen närboende skadades! Artikeln var på intet sätt dramatiskt formulerad trots de enorma konsekvenser som kunnat uppstå, den var njugg och på intet sätt frågande eller besvarande. Men i allra högsta grad tänkvärd.. Det var en ”mager” information om en händelse av allvarlig art.

Därefter har ingen uppföljning av den som rapporterat skett, om hur detta kunnat hända, vad som var orsaken och vem som bär skulden. Att förvänta sig någonting från vindkraftsanhängarna, som är låsta i sina positioner om en bättre natur, en vackrare och rikare fauna och flora, ett säkrare samhälle för människor och natur om vkrv får skymma himmel och horisont. Vi som är av annan uppfattning betraktas som hämmande faktorer i en energikrävande värld. Realiteten är helt annorlunda.

Kärnkraften får inte stängas, de måste byggas ut efter de behov som föreligger. Den skadar varken natur eller människor utan tryggar säkerheten med den kompetens som nu finns för de behov som uppstår. Få har satt sig in i hur sårbar elförsörjningen blir om kärnkraftsverk stängs i förtid. I vissa områden, t ex från Gävle och söderut kommer effektbristen att bli mycket svår.

Nåväl, vem är det som ÖA skyddar, som inte följt upp händelsen i Gullvik …. är det vndkraftsenergin, markägarna, exploatörerna eller vem? Man kan ana sympatin när man tar del av ÖA.s rapportering från öppnandet av vissa vkrv i vårt område. Det hade varit behagligt att få någon form av offentlig efterhandsrapportering från Gullvik, för allmänhetens kännedom om orsaker och verkan.

/Gunnar Fredriksson, realist tack vare åldern