Rädda Holmön från vindkraften
Hem    Arkivet    Kampen i media    Om Holmön    Info om siten                                                                                      Admin Tools                  Nöje                                                                                   
info


Namninsamling:

Just nu bedrivs en viktig namninsamling mot etablering av vindkraft på Holmön. Är du inte med på listan ännu, går det bra att sms:a eller maila till Torbjörn Eriksson. friavindar.holmon@gmail.com Det är inget krav att du har Holmöanknyting.

FÖRTYDLIGANDE:
Fria Vindar och personer som skrivit under namninsamlingen är emot all vindkraftsetablering på Holmöarna, oavsett bolag. Just nu är det enbart ett bolag (Gröna Holmön AB) som aktivt prospekterar, som har haft samrådsomgång och som har deklarerat sin avsikt att lämna in en tillståndsansökan.

Vill vi verkligen ha det så här??
Ladda hem Gröna Holmöns fotomontage och begrunda
SLITEVIND AB - Holmökontraktet från 2009

Insert title here

Talerätt enligt Århuskonventionen:

För att kunna skydda naturvärden och miljö är det viktigt att kunna föra talan. Att ha talerätt innebär en möjlighet att överklaga beslut och domar av myndigheter och domstolar. Är du Fritidshusägare, men ej markägare - säkerställ att du är medlem i organsation som har rätt att föra talan enligt Århuskonventionen, så du har möjlighet att föra talan vid en eventuell prövningsomgång om vindkraft på Holmöarna.

Organisationer med talerätt definieras i miljöbalkens 16 kapitel: http://www.friavindar.se/files/kapitel16.pdf

3 tänkbara organisationer att söka medlemskap i:

Insert title here

Tänkvärda kommentarer:


Kommentar till inlägg 2014-01-14 av Ann-Christine:

"Enligt mkb för en "park" om 13 verk på Gotland krävs: 10-15 m breda vägar, därför behöver man anlägga 8,5 km väg/uppställningsplatser vilket medför 3500 lastbilstransporter med 105000 ton bergkross. Till detta kommer 1100 betongbilar för fundamenten och 120-170 transporter för verken. Bara så att ni förstår vad det handlar om."


Brev inkommet: 12 januari 2014 17:19

Tack Torbjörn Eriksson för ditt engagemang för Holmön som bebolig bostads- och semesterort även i framtiden! Byn med sitt särdeles stora natur- och kulturhistoriska värde måste vi vara rädda om, och den har - liksom Visby - medeltida anor. Slitevind AB på Gotland har därför olyckligtvis lurats in i en återvändsgränd på Holmön, gått i en fälla. Att planera för en massa jättelika vindsnurror här, och för dem omfattande utdikningar och breda vägsystem genom hittills orörda kultur- och fågelmarker runt om byn, var naturligtvis förfelat redan från början. Och nästan värst av allt, man undergräver med sina obetänksamma planer vindkraftens rennomé som miljövänligt alternativ, vilket i slutändan bara ökar stödet för kärnkraften. Orsaken till hur det blev så här? Jo, den är också Umeå kommuns bristfälliga framförhållning i frågan om var storskaliga vindkraftsanläggningar gör minst skada på människor, natur- och kulturvärden. Politiker lämnade fältet öppet på Holmön med en oförsonlig strid som följd och som nu splittrat byn i två läger.

Åke Sandström
.

Nej till vindkraft på Holmön!Vi vill bevara Holmöarnas vackra vyer och fria horisonter!
Välkommen till Holmön Solens och vindarnas ö mitt i Kvarken

2017-11-01

Gunnar Fredriksson - Tankar om Holmöns framtid

"Det värsta av vindkraftsbullret på Holmön har guskelov lagt sig. Alla intresserade av liv och boende på ön kan nu börja eller fortsätta planera för Holmön som ett levande skärgårdssamhälle. Det måste vara detta som gäller, att lägga allt groll åsides och lägga upp ett långtidsschema för överlevnad, att samarbeta, eljest kommer det att gå åt skogen. Bl a Holmöns samfällighet och byaman adresseras detta till. Ni har ett stort ansvar!"

Läs hela texten här

127 Kommentarer
Min tid – din tid helst en tid för alla!

2017-10-10

Byamans svar till Sven Karlsson om ersättning för personliga utlägg och Svens genmäle

Som framgår har Holmöns Byaman i en skrivelse från ordföranden, sekreteraren och kassören svarat Sven Karlsson och avslår helt hans önskemål om ersättning för hans personliga utlägg vid arbetet med vindkraftsfrågan. Som ni kan läsa i svaret visar Byamans styrelse varken tillmötesgående eller en ödmjukhet inför det arbete som Sven K gjorde på uppdrag från Byaman. Att Sven K under arbetet med vindkraftsfrågan kom att inse och förstå de allvarliga problem som vindkraft på Holmön skulle innebära har han all heder av. Det är trist att notera att Byamans styrelse har annan uppfattning. Det är också trist att notera att Byamans styrelse vidhåller sin uppfattning om “ankdamm mitt i byn”, och visar liten förståelse för att majoriteten av markägarna i området är negativa till att upplåta sin mark för ankdammsprojektet. Så självgoda som de aktuella styrelsemedlemmarna tycks vara så stöder Redaktionen Sven K :s uppmaning i sitt genmäle att det är dags att byta styrelse i Holmöns Byamäns samfällighet.

Redaktionen

protokollsutdrag 2017-08-27

Svens genmäle

47 Kommentarer


Min tid – din tid helst en tid för alla!

2017-08-29

Rapport/betraktelse från uppdrag som förhandlare och som sammankallande för markägargruppen vid förhandling med Slitevind under projekteringstid för vindkraft.

Rapporten

Telefonräkning