Rädda Holmön från vindkraften
Hem    Arkivet    Kampen i media    Om Holmön    Info om siten                                                                                      Admin Tools                  Nöje                                                                                   
info


Namninsamling:

Just nu bedrivs en viktig namninsamling mot etablering av vindkraft på Holmön. Är du inte med på listan ännu, går det bra att sms:a eller maila till Torbjörn Eriksson. friavindar.holmon@gmail.com Det är inget krav att du har Holmöanknyting.

FÖRTYDLIGANDE:
Fria Vindar och personer som skrivit under namninsamlingen är emot all vindkraftsetablering på Holmöarna, oavsett bolag. Just nu är det enbart ett bolag (Gröna Holmön AB) som aktivt prospekterar, som har haft samrådsomgång och som har deklarerat sin avsikt att lämna in en tillståndsansökan.

Vill vi verkligen ha det så här??
Ladda hem Gröna Holmöns fotomontage och begrunda
SLITEVIND AB - Holmökontraktet från 2009

Insert title here

Talerätt enligt Århuskonventionen:

För att kunna skydda naturvärden och miljö är det viktigt att kunna föra talan. Att ha talerätt innebär en möjlighet att överklaga beslut och domar av myndigheter och domstolar. Är du Fritidshusägare, men ej markägare - säkerställ att du är medlem i organsation som har rätt att föra talan enligt Århuskonventionen, så du har möjlighet att föra talan vid en eventuell prövningsomgång om vindkraft på Holmöarna.

Organisationer med talerätt definieras i miljöbalkens 16 kapitel: http://www.friavindar.se/files/kapitel16.pdf

3 tänkbara organisationer att söka medlemskap i:

Insert title here

Tänkvärda kommentarer:


Kommentar till inlägg 2014-01-14 av Ann-Christine:

"Enligt mkb för en "park" om 13 verk på Gotland krävs: 10-15 m breda vägar, därför behöver man anlägga 8,5 km väg/uppställningsplatser vilket medför 3500 lastbilstransporter med 105000 ton bergkross. Till detta kommer 1100 betongbilar för fundamenten och 120-170 transporter för verken. Bara så att ni förstår vad det handlar om."


Brev inkommet: 12 januari 2014 17:19

Tack Torbjörn Eriksson för ditt engagemang för Holmön som bebolig bostads- och semesterort även i framtiden! Byn med sitt särdeles stora natur- och kulturhistoriska värde måste vi vara rädda om, och den har - liksom Visby - medeltida anor. Slitevind AB på Gotland har därför olyckligtvis lurats in i en återvändsgränd på Holmön, gått i en fälla. Att planera för en massa jättelika vindsnurror här, och för dem omfattande utdikningar och breda vägsystem genom hittills orörda kultur- och fågelmarker runt om byn, var naturligtvis förfelat redan från början. Och nästan värst av allt, man undergräver med sina obetänksamma planer vindkraftens rennomé som miljövänligt alternativ, vilket i slutändan bara ökar stödet för kärnkraften. Orsaken till hur det blev så här? Jo, den är också Umeå kommuns bristfälliga framförhållning i frågan om var storskaliga vindkraftsanläggningar gör minst skada på människor, natur- och kulturvärden. Politiker lämnade fältet öppet på Holmön med en oförsonlig strid som följd och som nu splittrat byn i två läger.

Åke Sandström
.

Nej till vindkraft på Holmön!Vi vill bevara Holmöarnas vackra vyer och fria horisonter!
Föreningen Duvhällen kringboende bjuder in till demonstration

2016-12-04

Föreningen Duvhällen kringboende bjuder in till demonstration:Demonstration 2017-02-25 i Stockholm, kl 13.00-16.00

Planerad samlingsplats: kl. 13.00 Kungsträdgården Alla får keps på plats så att vi bygger en gemenskap.

Planerad demonstrationsrutt: kl.14.00 från Kungsträdgården – Strömbron – Slottskajen – Stallbron – Riksgatan - Riksdaghuset – Riksbron – Strömgatan – Kungsträdgården.

Demonstrationsmaterial tar ni med själva. Förslag till demonstrationsmaterial: flaggor, T-shirts, banderoller, plakat, handouts mm.

Vi har fått kontakt med sympatisörer från flera länder, så det är bra att markera varifrån ni kommer.

Polisen vill veta hur många vi blir.

- Anmäl ditt/ert intresse så planeringen kan genomföras.

- Vill du tala, max 5 min, anmäl dig.

- Har du ett band som vill spela i Kungsträdgården mellan kl. 13.00 och kl. 14.00, anmäl er senast 10 december 2016.

Press material: Skriv max en A-4 varför ni är mot vindkraftindustri/vilken anläggning ni är emot. Skriv gärna också hur ni anser el skall produceras istället!

* Gör en A-3 bildkollage hur vindkraftindustri påverkar er närmiljö.

* Spela in vindkraftbuller som kan presenteras.

* Samla namnteckningar lokalt

* Organisatörer ordnar allmän text till pressen.

Vi som organiserar blir ansvariga för att det råder god ordning vid tillställningen. Ordningslag (1993:1617). Så hjälp oss och se till att demonstrationen uppnår sitt syfte!

Var alltid korrekt och bete dig trevligt mot andra under demonstrationen! Olämpliga texter kommer att censureras. Fyrverkeri tillåts inte!

Organisatörer: kontaktperson Esther Koster, föreningen Duvhällen kringboende

Anmäl dig/er till : duvhallenkringboende@hotmail.com94 Kommentarer


EU:s strategi leder till betydande inskränkningar i Sveriges självbestämmande, även över vår energiförsörjning.

2016-10-31

EU:s strategi leder till betydande inskränkningar i Sveriges självbestämmande, även över vår energiförsörjning.EU:s fortsatta integrationsstrategi kommer med stor sannolikhet att leda till inskränkningar på Sveriges självbestämmande bl.a. över sina egna el- och malm-/mineralresurser och därigenom även öka behovet av att konfiskera privata fastighetsägares marker.

Avtalet mellan Sverige och EU, vid inträdet, stadgar att EU har rätt att kräva viss tillhandahållande av Sverige, för EU:s försörjning.

Sverige förhandlade inte inför EU-inträdet till sig några undantag, särkrav eller övergångsregler, som inskränker på den makt EU – kommissionen erhållit genom Kol- och Stålunionen samt Romfördraget. Men EU- kommissionen kan inte utöva sin makt snabbare än medlemsstaternas regeringar tillåter och därför är det viktigt, att i Sverige debattera om den svenska staten skulle tillåta, att en övernationell instans skulle få inkräkta på Sveriges nuvarande självbestämmanderätt.

Läs mera


/C-E Simonsbacka

345 Kommentarer


Galna ideer för Holmön bör få ett stopp.

2016-10-18

Galna ideer för Holmön bör få ett stopp.Jag räds fortfarande och är inte 100 på, att inte vindkraften ändå kommer till Holmön med ty åtföljande förstörelse av ön. Vi som är mot dessa naturens monster reagerar med all kraft mot vindkraften och vi kommer att fortsätta motargumentationen. Naturen, floran, faunan och livsbetingelserna kommer att förödas. Den mänskliga uppfinningsförmågan och förstörelselustan för pengarnas skull är förstås i takt med tiden, där inga betänkligheter förekommer.

Rykten eller långt gångna projekt på en fågelsjö på söråkern på Holmön har nått mina öron. Ett nytt galen påhitt!. På ön finns naturliga fågelsjöar som tiderna igenom fungerat perfekt för dessa bivingade varelser. So why?. Fåglar trivs inte att bli betittade på det sättet som en arrangerad fågelsjö skulle bjuda. (Vad säger ornitologerna på ön, jag riktar frågan direkt till Vox Natura, Holmön.) Dessa som arbetar på projektet borde finna andra och mera nyttiga innovationer för Holmöns överlevnad. En stark känsla uppstår, av att fågelsjön på Holmön är tänkt som ett förspel till vindkraften. Jag kan inte tyda det på nåt annat sätt. Då skulle problemen med fågelsträcken på östra sidan vara borta, inbillar sig projektörerna. Fåglarna kan landa på fågelsjön, tror de som ivrar för detta mer än galna projekt.

Jag läser i dagens Örnsköldsviks Allehanda om en stor vindkraftspark – ett miljardprojekt på 22 vkrv som är igångsatt av Fortum och Skellefteå Kraft i Solberg i nordvästra hörnet av Örnsköldsviks kommun. ”Tornen blir 117 m höga med rotorblad som har 126 meters diameter”. I fet stil talas om ett 70 tal jobb etc, inte ett dugg om skadeverkningarna. ”Fundamenten är 20 m i diam och innehåller 60 ton armering och 580 kubikm betong”. Det är lätt att räkna ut den totala mängden som läggs ut i naturen. En sån sak talas det naturligtvis inte om, mera i ordalag som skryt. De enda som kan störas av det sägs vara en liten by i närheten. (Hur skulle inte den lilla byn Holmön kunna skadas?

På sina håll är dock betänkligheterna stora och vkrv projekt stoppas. ( ex Gammelstad m fl.)

När det gäller Holmön – en otänkbar plats för vkrv – måste alla klutar till för att få ön säkrad från vindkrafverk för all tid. Ett för all tider gällande moratorium. Då först kanske de, som arbetar för högst opassande idéer tar sig till fånga och gör nåt verkligt nyttigt för Holmön


/Gunnar Fredriksson

337 Kommentarer


Gästinlägg av Martin Degerman

2016-10-11

Gästinlägg av Martin DegermanFrågan vindindustrin ställer sig är inte hur mycket det blåser.

Frågan de ställer är:
-Hur mycket kan vi blåsa befolkningen på?

Vindkraftindustrins leverantörer lurar sina kunder. Alla blir blåsta. Regering och riksdag. De företag som driver vindkraftparkerna, Kommuner, Länsstyrelser, Domstolar.

Alla kostnader och skador hamnar till sist på de totalblåsta medborgarna.

Vindkraftindustrin, alla de bolag som lever på att sälja sina produkter till vindkraftmarknaden. Turbinleverantörer, Forskare, Bullerkonsulter, jurister, MKB konsulter, etc.

Förhållanden som vindindustrin ljuger om:

 • Produktion
 • Lönsamhet
 • Tillgänglighet
 • Hållbarhet
 • Miljöskador
 • Arbetskraftbehov
 • Buller
 • Infraljud
 • Döda fåglar och skador på djurliv
 • Förstörda biotoper
 • Värdefall på fastigheter
 • Påverkan på boendekvalitet
 • Påverkan på besöksnäring
 • Påverkan på ekosystem
 • Social splittring
 • Co2 påverkan
 • Påverkan på sociala värden
 • Visuell förorening
 • Bygdepeng
 • Klimatpåverkan
 • Återställning


Follow the money.
The truth guids the wrong way.


/Martin Degerman