Rädda Holmön från vindkraften
Hem    Arkivet    Kampen i media    Om Holmön    Info om siten                                                                                      Admin Tools                  Nöje                                                                                   
info


Namninsamling:

Just nu bedrivs en viktig namninsamling mot etablering av vindkraft på Holmön. Är du inte med på listan ännu, går det bra att sms:a eller maila till Torbjörn Eriksson. friavindar.holmon@gmail.com Det är inget krav att du har Holmöanknyting.

FÖRTYDLIGANDE:
Fria Vindar och personer som skrivit under namninsamlingen är emot all vindkraftsetablering på Holmöarna, oavsett bolag. Just nu är det enbart ett bolag (Gröna Holmön AB) som aktivt prospekterar, som har haft samrådsomgång och som har deklarerat sin avsikt att lämna in en tillståndsansökan.

Vill vi verkligen ha det så här??
Ladda hem Gröna Holmöns fotomontage och begrunda
SLITEVIND AB - Holmökontraktet från 2009

Insert title here

Talerätt enligt Århuskonventionen:

För att kunna skydda naturvärden och miljö är det viktigt att kunna föra talan. Att ha talerätt innebär en möjlighet att överklaga beslut och domar av myndigheter och domstolar. Är du Fritidshusägare, men ej markägare - säkerställ att du är medlem i organsation som har rätt att föra talan enligt Århuskonventionen, så du har möjlighet att föra talan vid en eventuell prövningsomgång om vindkraft på Holmöarna.

Organisationer med talerätt definieras i miljöbalkens 16 kapitel: http://www.friavindar.se/files/kapitel16.pdf

3 tänkbara organisationer att söka medlemskap i:

Insert title here

Tänkvärda kommentarer:


Kommentar till inlägg 2014-01-14 av Ann-Christine:

"Enligt mkb för en "park" om 13 verk på Gotland krävs: 10-15 m breda vägar, därför behöver man anlägga 8,5 km väg/uppställningsplatser vilket medför 3500 lastbilstransporter med 105000 ton bergkross. Till detta kommer 1100 betongbilar för fundamenten och 120-170 transporter för verken. Bara så att ni förstår vad det handlar om."


Brev inkommet: 12 januari 2014 17:19

Tack Torbjörn Eriksson för ditt engagemang för Holmön som bebolig bostads- och semesterort även i framtiden! Byn med sitt särdeles stora natur- och kulturhistoriska värde måste vi vara rädda om, och den har - liksom Visby - medeltida anor. Slitevind AB på Gotland har därför olyckligtvis lurats in i en återvändsgränd på Holmön, gått i en fälla. Att planera för en massa jättelika vindsnurror här, och för dem omfattande utdikningar och breda vägsystem genom hittills orörda kultur- och fågelmarker runt om byn, var naturligtvis förfelat redan från början. Och nästan värst av allt, man undergräver med sina obetänksamma planer vindkraftens rennomé som miljövänligt alternativ, vilket i slutändan bara ökar stödet för kärnkraften. Orsaken till hur det blev så här? Jo, den är också Umeå kommuns bristfälliga framförhållning i frågan om var storskaliga vindkraftsanläggningar gör minst skada på människor, natur- och kulturvärden. Politiker lämnade fältet öppet på Holmön med en oförsonlig strid som följd och som nu splittrat byn i två läger.

Åke Sandström
.

Nej till vindkraft på Holmön!Vi vill bevara Holmöarnas vackra vyer och fria horisonter!
Galna ideer för Holmön bör få ett stopp.

2016-10-18

Galna ideer för Holmön bör få ett stopp.Jag räds fortfarande och är inte 100 på, att inte vindkraften ändå kommer till Holmön med ty åtföljande förstörelse av ön. Vi som är mot dessa naturens monster reagerar med all kraft mot vindkraften och vi kommer att fortsätta motargumentationen. Naturen, floran, faunan och livsbetingelserna kommer att förödas. Den mänskliga uppfinningsförmågan och förstörelselustan för pengarnas skull är förstås i takt med tiden, där inga betänkligheter förekommer.

Rykten eller långt gångna projekt på en fågelsjö på söråkern på Holmön har nått mina öron. Ett nytt galen påhitt!. På ön finns naturliga fågelsjöar som tiderna igenom fungerat perfekt för dessa bivingade varelser. So why?. Fåglar trivs inte att bli betittade på det sättet som en arrangerad fågelsjö skulle bjuda. (Vad säger ornitologerna på ön, jag riktar frågan direkt till Vox Natura, Holmön.) Dessa som arbetar på projektet borde finna andra och mera nyttiga innovationer för Holmöns överlevnad. En stark känsla uppstår, av att fågelsjön på Holmön är tänkt som ett förspel till vindkraften. Jag kan inte tyda det på nåt annat sätt. Då skulle problemen med fågelsträcken på östra sidan vara borta, inbillar sig projektörerna. Fåglarna kan landa på fågelsjön, tror de som ivrar för detta mer än galna projekt.

Jag läser i dagens Örnsköldsviks Allehanda om en stor vindkraftspark – ett miljardprojekt på 22 vkrv som är igångsatt av Fortum och Skellefteå Kraft i Solberg i nordvästra hörnet av Örnsköldsviks kommun. ”Tornen blir 117 m höga med rotorblad som har 126 meters diameter”. I fet stil talas om ett 70 tal jobb etc, inte ett dugg om skadeverkningarna. ”Fundamenten är 20 m i diam och innehåller 60 ton armering och 580 kubikm betong”. Det är lätt att räkna ut den totala mängden som läggs ut i naturen. En sån sak talas det naturligtvis inte om, mera i ordalag som skryt. De enda som kan störas av det sägs vara en liten by i närheten. (Hur skulle inte den lilla byn Holmön kunna skadas?

På sina håll är dock betänkligheterna stora och vkrv projekt stoppas. ( ex Gammelstad m fl.)

När det gäller Holmön – en otänkbar plats för vkrv – måste alla klutar till för att få ön säkrad från vindkrafverk för all tid. Ett för all tider gällande moratorium. Då först kanske de, som arbetar för högst opassande idéer tar sig till fånga och gör nåt verkligt nyttigt för Holmön


/Gunnar Fredriksson

288 Kommentarer


Gästinlägg av Martin Degerman

2016-10-11

Gästinlägg av Martin DegermanFrågan vindindustrin ställer sig är inte hur mycket det blåser.

Frågan de ställer är:
-Hur mycket kan vi blåsa befolkningen på?

Vindkraftindustrins leverantörer lurar sina kunder. Alla blir blåsta. Regering och riksdag. De företag som driver vindkraftparkerna, Kommuner, Länsstyrelser, Domstolar.

Alla kostnader och skador hamnar till sist på de totalblåsta medborgarna.

Vindkraftindustrin, alla de bolag som lever på att sälja sina produkter till vindkraftmarknaden. Turbinleverantörer, Forskare, Bullerkonsulter, jurister, MKB konsulter, etc.

Förhållanden som vindindustrin ljuger om:

 • Produktion
 • Lönsamhet
 • Tillgänglighet
 • Hållbarhet
 • Miljöskador
 • Arbetskraftbehov
 • Buller
 • Infraljud
 • Döda fåglar och skador på djurliv
 • Förstörda biotoper
 • Värdefall på fastigheter
 • Påverkan på boendekvalitet
 • Påverkan på besöksnäring
 • Påverkan på ekosystem
 • Social splittring
 • Co2 påverkan
 • Påverkan på sociala värden
 • Visuell förorening
 • Bygdepeng
 • Klimatpåverkan
 • Återställning


Follow the money.
The truth guids the wrong way.


/Martin Degerman

95 Kommentarer


Arbetsmiljöverkets marknadskontroller år 2016

2016-08-29

Resultat av Arbetsmiljöverkets marknadskontroller år 2016 – Utdrag- Vestas Northern Europe AB Datum 2016-07-05 - Utdrag ”Arbetsmiljöverket bedömer att utförandet av vindkraftverken Vestas, modellerna V-90/2, V-90/3, V- 100/2 och V-112/3, inte uppfyller de hälso- och säkerhetskrav som gäller för att det ska få släppas ut på marknaden. Ni får nu som tillverkare möjlighet att lämna synpunkter på vad Arbetsmiljöverket framför nedan.” ”Arbetsmiljöverket överväger att förbjuda er att släppa ut vindkraftverken Vestas, modellerna V-90/2, V-90/3, V-100/2 och V-112/3, på marknaden om inte bristerna nedan rättas till. Om det gäller maskiner, som är CE-märkta kommer ett sådant beslut att följas av en anmälan till Europeiska kommissionen.” ”Under våren 2016 har Arbetsmiljöverket gjort 5 inspektioner på vindkraftverken Vestas, modellerna V- 90/2, V-90/3, V-100/2 och V-112/3 i Varsvik, Kattorp, Glötesvålen, Mässingberget och Skaveröd.”

- ENERCON Energy Converter AB Datum 2016-07-05 - Utdrag ”Arbetsmiljöverket bedömer att utförandet av vindkraftverk Enercon modell E82 inte uppfyller de hälso- och säkerhetskrav som gäller för att det ska få släppas ut på marknaden. Ni får nu som tillverkare möjlighet att lämna synpunkter på vad Arbetsmiljöverket framför nedan.” ”Arbetsmiljöverket överväger att förbjuda er att släppa ut vindkraftverk Enercon modell E82 på marknaden om inte bristerna nedan rättas till. Det gäller maskiner, som är CE-märkta därför kommer ett sådant eventuellt beslut att följas av en anmälan till Europeiska kommissionen.” ”Arbetsmiljöverket har gjort inspektioner på tre olika vindkraftverk av modell E82:” ”1. Mjärdevi 151201” ”2. Sälshög 151202” ”3. Tagelberg 160504”

- Energya Wind Technologies B.V. Datum 2016-07-06 Utdrag ”The Swedish Work Environment Authority (SWEA) has, after inspection of wind turbine EWT model DW54 established shortcomings in the documentations and the design and construction of the CEmarked machine. Wind turbine EWT model DW54 does not fulfil the essential health and safety requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC required for placing on the market. Emergya Wind Technologies B.V. as the manufacturer of the wind turbines, now has the possibility to give viewpoints on what SWEA describes below.” ”SWEA can prohibit sale of machines in Sweden if they do not fulfil the essential health and safety requirements. Such a decision will be reported to the EUCommission according to the safeguard clause (article 11 of Machinery Directive 2006/42/EC). The sale of turbine EWT model DW54 may then be prohibited in all EES countries.” ”SWEA has inspected the wind turbine EWT model DW54 in Erikstorp, Svalöv, Sweden, 20th of may 2016.”

e.n.o. energy Sweden AB Datum 2016-07-05 - Utdrag ”Arbetsmiljöverket bedömer att utförandet av vindkraftverk Eno modell Eno100 inte uppfyller de hälsooch säkerhetskrav som gäller för att det ska få släppas ut på marknaden. Ni får nu som tillverkare möjlighet att lämna synpunkter på vad Arbetsmiljöverket framför nedan.” ”Arbetsmiljöverket överväger att förbjuda er att släppa ut vindkraftverk Eno modell Eno100 på marknaden om inte bristerna nedan rättas till. Det gäller maskiner, som är CE-märkta därför kommer ett sådant eventuellt beslut att följas av en anmälan till Europeiska kommissionen.” ”Den 20 april 2016 har Arbetsmiljöverket gjort en inspektion på vindkraftverk Eno modell Eno100 i Motorp.”

Gamesa Energy Sweden AB Datum 2016-07-06 - Utdrag ”Arbetsmiljöverket bedömer att utförandet av vindkraftverk Gamesa modell G114 inte uppfyller de hälso- och säkerhetskrav som gäller för att det ska få släppas ut på marknaden. Ni får nu som tillverkare möjlighet att lämna synpunkter på vad Arbetsmiljöverket framför nedan.” ”Arbetsmiljöverket överväger att förbjuda er att släppa ut vindkraftverk Gamesa modell G114 på marknaden om inte bristerna nedan rättas till. Det gäller maskiner, som är CE-märkta därför kommer ett sådant eventuellt beslut att följas av en anmälan till Europeiska kommissionen.” ”Den 26 maj 2016 har Arbetsmiljöverket gjort en inspektion på vindkraftverk Gamesa modell G114.”

GE Wind Energy AB. Datum 2016-07-06 - Utdrag ”Arbetsmiljöverket bedömer att utförandet av vindkraftverken GE modellerna 1.5–100 och 2.75–103 inte uppfyller de hälso- och säkerhetskrav som gäller för att det ska få släppas ut på marknaden. Ni får nu som tillverkare möjlighet att lämna synpunkter på vad Arbetsmiljöverket framför nedan.” ”Arbetsmiljöverket överväger att förbjuda er att släppa ut vindkraftverken GE modellerna 1.5–100 och 2.75–103 på marknaden om inte bristerna nedan rättas till. Det gäller maskiner, som är CE-märkta därför kommer ett sådant eventuellt beslut att följas av en anmälan till Europeiska kommissionen.” ”Den 12-13 april 2016 har Arbetsmiljöverket gjort inspektioner på vindkraftverk GE modell 1.5–100 och 2.75–103.”

Nordex Sverige AB. Datum 2016-07-06 - Utdrag ”Arbetsmiljöverket bedömer att utförandet av vindkraftverk Nordex modellerna N100 och N117 inte uppfyller de hälso- och säkerhetskrav som gäller för att det ska få släppas ut på marknaden. Ni får nu som tillverkare möjlighet att lämna synpunkter på vad Arbetsmiljöverket framför nedan.” ”Arbetsmiljöverket överväger att förbjuda er att släppa ut vindkraftverk Nordex modellerna N100 och N117 på marknaden om inte bristerna nedan rättas till. Det gäller maskiner, som är CE-märkta därför kommer ett sådant eventuellt beslut att följas av en anmälan till Europeiska kommissionen.” ”Den 18 maj och den 31 maj 2016 har Arbetsmiljöverket gjort en inspektioner på vindkraftverken Nordex modellerna N100 och N117 i Bosjövarden och Maevaara.”

Senvion Scandinavia AB. Datum 2016-07-06 - Utdrag ”Arbetsmiljöverket bedömer att utförandet av vindkraftverk Senvion modell MM92 inte uppfyller de hälso- och säkerhetskrav som gäller för att det ska få släppas ut på marknaden. Ni får nu som tillverkare möjlighet att lämna synpunkter på vad Arbetsmiljöverket framför nedan.” ”Arbetsmiljöverket överväger att förbjuda er att släppa ut vindkraftverk Senvion modell MM92 på marknaden om inte bristerna nedan rättas till. Det gäller maskiner, som är CE-märkta därför kommer ett sådant eventuellt beslut att följas av en anmälan till Europeiska kommissionen.” ”Den 20 maj 2016 har Arbetsmiljöverket gjort en inspektion på vindkraftverket Senvion modell MM92 i Karsholm.”

Siemens AB. Datum 2016-07-06 – Utdrag ”Arbetsmiljöverket bedömer att utförandet av vindkraftverk Siemens modellerna SWT-2.3- Fallåsberget, SWT-2.2- 113, SWT-2.3- 101 och SWT-3.0- 113 inte uppfyller de hälso- och säkerhetskrav som gäller för att det ska få släppas ut på marknaden. Ni får nu som tillverkare möjlighet att lämna synpunkter på vad Arbetsmiljöverket framför nedan.” ”Arbetsmiljöverket överväger att förbjuda er att släppa ut vindkraftverken Siemens modellerna SWT- 2.3-Fallåsberget, SWT-2.2- 113, SWT-2.3- 101 och SWT-3.0- 113 på marknaden om inte bristerna nedan rättas till. Det gäller maskiner, som är CE-märkta därför kommer ett sådant eventuellt beslut att följas av en anmälan till Europeiska kommissionen.” ”Den 10 december 2015 samt 14 mars och 25 maj 2016 har Arbetsmiljöverket gjort inspektioner på vindkraftverken Siemens modellerna SWT-2.3-Fallåsberget, SWT-2.2- 113, SWT-2.3- 101 och SWT- 3.0- 113 i Fallåsberget, Gunnarby, Boberg och Mullberg.” 2

Sinovel Wind Grroup CO., Ltd Datum 2016-07-06 - Utdrag ”The Swedish Work Environment Authority (SWEA) has, after inspection of Sinovel wind turbine, model SL 3000-113 established shortcomings in the documentations and the design and construction of the CE-marked machine. Sinovel wind turbine, model SL 3000-113 does not fulfill the essential health and safety requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC to be placed on the market. Sinovel Wind group as a manufacturer of wind turbines, now have the possibilities to give viewpoints on what SWEA describes below.” ”The Swedish Work Environment Authority is considering banning to placing wind turbine Sinovel model SL 3000-113 on the market unless the deficiencies are corrected below. SWEA can prohibit the sales of the machine in Sweden if it does not fulfil the essential health and safety requirements. Such decision will be reported to the EU-Commission according to the safeguard clause (article 11 of Machinery Directive 2006/42/EC). The sale of wind turbine Sinovel SL model 3000-113 may then be prohibited in all EES countries.” ”SWEA has inspected the wind turbine Sinovel model SL 3000-113 in Motorp, Sweden, 21th of April 2016.”

Undertecknads kommentar: Glädjande att Arbetsmiljöverket (AV) äntligen efter mer än 22 år börjat vakna till och kanske också börjat inse sitt ansvar för, att reglerna i maskindirektivet följs!

Har under de senaste femton (15) åren genom publiceringen av rapporten 2010 ”Vindkraftverk, får byggas men inte tas i drift” och åtskilliga skrivelser inkl. beviskedjor, överklagningar av tillståndsbeslut, polisanmälningar påvisat för Svensk Vindenergi, verksamhetsutövare, tillståndsprövande och tillståndsbeslutade myndigheter, AV, Elsäkerhetsverket, Boverket, Naturvårdsverket, MSB,Trafikverket,Transportstyrelsen, Försvarsmakten, Energimyndigheten, Polisen, länsstyrelser, kommunernas byggnadsnämnder och regeringen, att vindkraftverk som tagits i bruk i Sverige inte uppfyller maskindirektivets grundläggande (väsentliga) hälso- och säkerhetskrav som gäller för att det ska få släppas ut vindkraftverken på marknaden och ta dem i drift och i bruk. Måste tyvärr konstatera att i princip har ovannämnda skrivelser etc. inte, åtminstone direkt, resulterat i att några åtgärder vidtagits av berörda myndigheter.

Återstår dock att se vilka åtgärder AV kommer, att vidta i varje enskilt ärende efter inkomna synpunkter.

Ovanstående utdrag ur AV:s ärenden är ett tydligt bevis på bristande svensk rättssäkerhet vid beslut om tillstånd för vindkraftsverksamhet och vid byggnadsnämndernas utfärdande av slutbesked för att vindkraftverk ska få tas i bruk.

NOTERA; att verksamhetsutövarna/arbetsgivarna alltid har det slutliga legala ansvaret för att vindkraftverksmaskinerna uppfyller alla relevanta krav i bindande rättsakter!

PS. Arbetsmiljöverket har nu även inspekterat flera verksamhetsutövares/vindkraftsbolags arbetsmiljöarbete.


/C-E Simonsbacka

712 Kommentarer


Holmön – de fria vinarnas ö

2016-06-10

Holmön – de fria vinnarnas öVi känner oss så fria ute på Holmön. Hur skulle vi uppleva synen av en vindkraftspark om vi redan ute på Kvarken såg östra sidan av Holmön belamrad med snurror? Det går inte att ens tänka den tanken. Innan vi åkte ut till ön för några månaders stadig vistelse, gjorde vi en utflykt till nordvästra Ångermanland. Det vi upplevde var ett totalförstört landskap med vindkraftverk som helt tog bort den naturliga NATUREN. I dag börjar allmänheten och myndigheterna begripa vilken skada de förorsakar genom dessa gigantiska vkr-parker. Många långtgående projekt stoppas – verkligheten har äntligen nått ikapp dem. Nu senast har Sorsele kommun sagt nej.

När jag nu för 85:e året har förmånen att vistas på Holmön, känner jag en stor tacksamhet till Fria Vindar och alla som engagerat sig mot de tänkta vkr- planerna. Utan dessa krafter tör måhända snurror i rad ”speglat” sig mot skyn längs hela östra sidan av ön. De som planerat har dragit åt sig öronen och lommat iväg. Men ni är välkomna som turister att skåda en orörd natur fylld av tystnad och upplevelser, känslor, kultur och gemenskap. Holmön kommer att lägga ännu ett nytt särmärke till de många övriga: Den Vindkraftsfria Ön! Jag vill påstå, att detta epitet kommer att stå som ett minnesmärke och äga minst lika stort värde som ”sälarnas och laxarnas ö”.

Med ens dyker nya projekt upp; mycket glädjande och intressant var att ta del av Umeå arkitekthögskolas examensarbeten för ön som nyligen presenterades. Inte enbart ”bänkprojektet” som visades i naturlig utformning utan även en framtida ”Holmöstuga” – framställd på ön där byasågen i en ny spännande utbyggnad kunde förädla öns skog till nya moderna villor inom ramen för tillstånd. Byggnadslov i egentlig mening ges nu inte p g a otillräcklig vattentillgång. ”Bänkprojektet” – nya bänkar som ska utplaceras var klokt utformade och kommer att uppmärksammas. Tack för era djärva planer, ert arbete och den information som en stor hop intresserade och lyhörda fick ta del av i båtmuseets lokaler. Välkommen tillbaka! Så go vänner, låt oss värna om Holmöns tillgångar och värden. Förresten, gör ett par timmars utflykt och bekanta dig med faunan och floran. Jag är inte den som kan räkna upp alla arterna, det kan ornitologerna bättre, men allt är talrikt.

När solen dricker morgondaggen ifrån grönskans muggar då radar önskemålen upp sig: En värld som stannar upp och ser hur skönhetstäcket breder ut sig över land och vikar, hur björkens gröna blad tar åt sig klorofyllet. hur vågor rör sig stillsamt emot stränderna.


/Gunnar Fredriksson